Loading...

Exodus 39

Genesis  «  Exodus 38  ‹  Exodus 39  ›  Exodus 40  »  Leviticus


ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՀԱԳՈՒՍՏՆԵՐՈՒՆ ՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ (Ելք. 28. 1-14)

1

Կապուտակէ, ծիրանիէ եւ կրկնակի կարմիրէ շինեցին պաշտամունքին հագուստները, սրբարանին մէջ պաշտօն կատարելու համար. Ահարոնի համար սուրբ հագուստներ շինեցին, ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր։

2

Եփուտը շինեց ոսկիէ, կապուտակէ, ծիրանիէ, կրկնակի կարմիրէ ու մանուած բարակ քթանէ։

3

Ոսկին ծեծելով բարակ թիթեղներ շինեցին եւ անոցմէ թելեր կտրեցին, որպէսզի կապուտակին, ծիրանիին, կրկնակի կարմիրին ու բարակ քթանին հետ հնարագիտութեամբ գործածեն։

4

Կոճկուող ուսնոցներ շինեցին անոր, այսինքն եփուտին, որ երկու ծայրէն կը կոճկուէր։

5

Եփուտին վրայ եղող ժապաւէնը նոյն նիւթէն էր — անոր գործին համեմատ՝ ոսկիէ, կապուտակէ, ծիրանիէ, կրկնակի կարմիրէ ու մանուած բարակ քթանէ էր, ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր։

6

Ոսկի ճանակներու մէջ եղնգնաքարերը ագուցանեցին, եւ անոնց վրայ Իսրայէլի որդիներուն անունները փորագրեցին՝ կնիք փորագրելու պէս։

7

Զանոնք եփուտին ուսնոցներուն վրայ դրաւ, որպէսզի Իսրայէլի որդիներուն յիշատակի քարեր ըլլան, ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր։


ԼԱՆՋԱՊԱՆԱԿԻՆ ՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ (Ելք. 28. 15-30)

8

Յետոյ լանջապանակը շինեց՝ հնարագիտութեամբ գործուած, եփուտին գործին պէս, ոսկիէ, կապուտակէ, ծիրանիէ, կրկնակի կարմիրէ ու մանուած բարակ քթանէ։

9

Լանջապանակը շինեցին քառակուսի, երկուքի ծալուող. մէկ թիզ երկայնքով եւ մէկ թիզ լայնքով, երկուքի կը ծալուէր։

10

Անոր վրայ չորս կարգ քար ագուցանեցին, սա՛ կարգով.— առաջին կարգը՝ սարդիոն, տպազիոն ու զմրուխտ.

11

երկրորդ կարգը՝ կարկեհան, շափիւղայ եւ ադամանդ.

12

երրորդ կարգը՝ արեւաքար, ակատ ու մեղեսիկ.

13

չորրորդ կարգը՝ ոսկեքար, եղնգնաքար եւ յասպիս։ Ասոնք ոսկի ճանակներու մէջ ագուցանուած էին, իրենց ագուցուածքներուն մէջ։

14

Քարերը Իսրայէլի որդիներուն անուններուն համեմատ՝ տասներկու հատ էին, անոնց անուններուն համեմատ։ Իւրաքանչիւրին անունը՝ տասներկու տոհմերուն համեմատ՝ կնիք փորագրողի գործով փորագրուած էր։

15

Լանջապանակին վրայ զուտ ոսկիէ ոլորուած եւ հիւսուած շղթաներ շինեցին.

16

երկու ոսկի ճանակ ու երկու ոսկի օղակ ալ շինեցին։ Երկու օղակները լանջապանակին երկու ծայրերը դրին,

17

եւ լանջապանակին ծայրերը եղող երկու օղակներուն անցուցին երկու ոսկիէ հիւսուած շղթաները։

18

Երկու հիւսուած շղթաներուն միւս երկու ծայրերն ալ երկու ճանակներուն անցուցին, եւ ասոնք եփուտին ուսնոցներուն վրայ դրին, անոր առջեւի կողմը։

19

Երկու ոսկի օղակ ալ շինեցին, ու զանոնք լանջապանակին ներսի կողմէն՝ եփուտին կցուած եզերքին երկու ծայրերը դրին։

20

Եւ ուրիշ երկու օղակ շինեցին, ու զանոնք եփուտին երկու ուսնոցներուն ներքեւէն անցուցին, անոր առջեւի կցուածքին մօտ, եփուտին ժապաւէնին վրայէն։

21

Լանջապանակը իր օղակներէն կապեցին եփուտին օղակներուն՝ կապուտակէ շինուած երիզով, որպէսզի եփուտին ժապաւէնին վրայ ըլլայ եւ լանջապանակը եփուտին վրայէն չզատուի, ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր։


ՈՒՐԻՇ ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՀԱԳՈՒՍՏՆԵՐՈՒ ՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ (Ելք. 28. 31-43)

22

Եփուտին պարեգօտը ամբողջովին կապուտակէ շինեց — ոստայնանկի գործ։

23

Պարեգօտին մէջտեղը բացուածք մը կար՝ զրահի բացուածքին պէս, ու բացուածքին շուրջը հիւսուած եզերք մը՝ որպէսզի չպատռի։

24

Պարեգօտին քղանցքներուն վրայ կապուտակէ, ծիրանիէ, կրկնակի կարմիրէ ու մանուած բարակ քթանէ նուռեր շինեցին։

25

Զուտ ոսկիէ զանգակներ շինեցին, ու զանգակները նուռերուն մէջտեղը՝ պարեգօտին քղանցքներուն վրայ դրին, բոլորաձեւ՝ նուռերուն մէջտեղը։

26

Պարեգօտին քղանցքներու վրայ զանգակ մը ու նուռ մը, զանգակ մը ու նուռ մը կար՝ բոլորաձեւ շարուած, պաշտօն կատարելու համար, ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր։

27

Ահարոնի եւ անոր որդիներուն համար շինեցին բարակ քթանէ պատմուճաններ — ոստայնանկի գործ,

28

նաեւ խոյրը՝ բարակ քթանէ, պճնազարդ ապարօշները՝ բարակ քթանէ, կտաւէ անդրավարտիքները՝ մանուած բարակ քթանէ,

29

ու գօտին՝ մանուած բարակ քթանէ, կապուտակէ, ծիրանիէ եւ կրկնակի կարմիրէ — ասեղնագործ, ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր։

30

Սուրբ պսակին թիթեղը զուտ ոսկիէ շինեցին, ու անոր վրայ կնիք փորագրելու պէս գրեցին. «Տէրոջ սրբութիւնը»։

31

Նաեւ կապուտակէ երիզ մը անցուցին անոր, որպէսզի վերէն խոյրին վրայ դրուի, ինչպէս Տէրը Մովսէսի պատուիրեր էր։


ԳՈՐԾԻՆ ԱՒԱՐՏՈՒՄԸ (Ելք. 35. 10-19)

32

Այսպէս աւարտեցաւ Հանդիպումի վրանին խորանին ամբողջ 1գործը. Իսրայէլի որդիները ըրին Տէրոջ Մովսէսի բոլոր պատուիրածներուն համաձայն. այնպէս ըրին,

33

ու խորանը Մովսէսի բերին.— վրանը եւ անոր բոլոր առարկաները, անոր ճարմանդները, անոր տախտակները, անոր նիգերը, անոր սիւներն ու խարիսխները.

34

կարմիր ներկուած խոյի մորթերէ ծածքը, իշղարի մորթերէ ծածքը, եւ ծածկող վարագոյրը.

35

Վկայութեան տապանակը, անոր ձողերն ու Քաւութիւնը.

36

սեղանը, անոր բոլոր առարկաները եւ առաջադրութեան հացը.

37

զուտ ոսկիէ աշտանակը, իր ճրագները, այսինքն կարգով դրուելիք ճրագները, իր բոլոր առարկաներն ու լուսակալին իւղը.

38

ոսկի զոհասեղանը, օծումի իւղը եւ անուշաբոյր խունկը. վրանին մուտքի վարագոյրը,

39

պղինձէ զոհասեղանն ու անոր պղինձէ կասկարան, անոր ձողերը եւ բոլոր առարկաները. աւազանն ու անոր խարիսխը.

40

սրահին վարագոյրները, անոր սիւները եւ խարիսխները. սրահին դրան վարագոյրը, անոր չուաններն ու ցիցերը. խորանին ծառայութեան բոլոր առարկաները՝ Հանդիպումի վրանին համար.

41

պաշտամունքին հագուստները՝ սրբարանին մէջ պաշտօն կատարելու համար. Ահարոն քահանային սուրբ հագուստները եւ անոր որդիներուն հագուստները, որպէսզի քահանայութիւն կատարեն։

42

Իսրայէլի որդիները ըրին ամբողջ գործը՝ Տէրոջ Մովսէսի բոլոր պատուիրածներուն համաձայն։

43

Մովսէս ամբողջ 2շինուածքին նայեցաւ, եւ ահա՛ Տէրոջ պատուիրածին համաձայն ըրած էին. ուստի Մովսէս օրհնեց զանոնք։1 Եբր.՝ ծառայութիւնը
2 Եբր.՝ գործին