Loading...

Genesis 2

Genesis 1  ‹  Genesis 2  ›  Genesis 3  »  Exodus


ԵԴԵՄԻ ՊԱՐՏԷԶԸ

1

Եւ աւարտեցան երկինքն ու երկիրը, եւ անոնց բոլոր 1զարդերը։

2

Աստուած իր բոլոր գործերը եօթներորդ օրը աւարտեց, ու եօթներորդ օրը հանգստացաւ իր ըրած բոլոր գործերէն։

3

Աստուած եօթներորդ օրը օրհնեց, ու սրբացուց զայն. որովհետեւ անոր մէջ հանգստացաւ իր բոլոր գործերէն՝ որ Աստուած ստեղծած եւ ըրած էր։

4

Ահա՛ւասիկ երկինքի ու երկրի ծնունդները՝ անոնց ստեղծուած ատենը։ Այն օրը՝ երբ 2Տէր Աստուած երկիրն ու երկինքը ըրաւ,

5

դաշտի որեւէ տունկ դեռ երկրի վրայ եղած չէր, եւ դաշտի որեւէ բոյս դեռ բուսած չէր, քանի որ Տէր Աստուած երկրի վրայ տակաւին անձրեւ տեղացուցած չէր, ու հողը մշակող մարդ չկար.

6

հապա երկրէն 3շոգի կը բարձրանար ու գետինին ամբողջ մակերեսը կը ջրէր։

7

Տէր Աստուած գետինի 4հողէն ձեւակերպեց 5մարդը, անոր ռունգերէն կեանքի շունչ փչեց, եւ մարդը ապրող անձ եղաւ։

8

Տէր Աստուած արեւելեան կողմը՝ Եդեմի մէջ՝ պարտէզ տնկեց ու իր ձեւակերպած մարդը հոն դրաւ։

9

Տէր Աստուած գետինէն բուսցուց՝ երեւոյթով ցանկալի եւ ուտելիքի համար լաւ ամէն ծառ, ու պարտէզին մէջտեղը՝ կեանքի ծառը, եւ բարիին ու չարին գիտութեան ծառն ալ։

10

Պարտէզը ջրելու համար՝ գետ մը 6կը բխէր՝՝ Եդեմէն, եւ անկէ չորս ճիւղի կը բաժնուէր։

11

Մէկուն անունը Փիսոն է. ասիկա Եւիլայի ամբողջ երկրին շուրջը կը դառնայ, ուր ոսկի կայ

12

եւ այդ երկրին ոսկին լաւորակ է. 7քարխունկ ու եղնգնաքար կայ հոն։

13

Երկրորդ գետին անունը Գեհոն է. ասիկա Քուշի ամբողջ երկրին շուրջը կը դառնայ։

14

Երրորդ գետին անունը Տիգրիս է. ասիկա Ասորեստանի արեւելեան կողմը կ’երթայ։ Չորրորդ գետը Եփրատն է։

15

Տէր Աստուած առաւ մարդը ու Եդեմի պարտէզին մէջ դրաւ, որպէսզի զայն մշակէ եւ պահէ։

16

Տէր Աստուած մարդուն պատուիրեց. «Պարտէզին բոլոր ծառերէն համարձակ կեր,

17

բայց բարիին ու չարին գիտութեան ծառէն մի՛ ուտեր. որովհետեւ այն օրը երբ անկէ ուտես, 8անշո՛ւշտ պիտի մեռնիս՝՝ »։

18

Տէր Աստուած ըսաւ. «Լաւ չէ որ 9Ադամ մինակ ըլլայ. անոր օգնական մը ընեմ՝ իրեն յարմար»։

19

Եւ Տէր Աստուած դաշտին բոլոր գազաններն ու երկինքի բոլոր թռչունները Կամ՝ հողէն ձեւակերպեց եւ Ադամի առջեւ բերաւ, որպէսզի տեսնէ թէ ի՛նչպէս պիտի կոչէ զանոնք։ Ի՛նչպէս Ադամ կոչեց ամէն շնչաւոր կենդանի, ա՛յն եղաւ անոր անունը։

20

Ադամ բոլոր ընտանի անասունները, երկինքի թռչուններն ու դաշտին բոլոր գազանները կոչեց իրենց անուններով, բայց Ադամի օգնական մը չգտնուեցաւ՝ իրեն յարմար։

21

Եւ Տէր Աստուած խորունկ քունի մը մէջ ձգեց Ադամը, եւ ան քնացաւ։ Անոր կողոսկրներէն մէկը առաւ ու անոր տեղը միս լեցուց։

22

Տէր Աստուած Ադամէն առած կողոսկրէն կին մը 10ձեւակերպեց, եւ զայն Ադամի բերաւ։

23

Ադամ ըսաւ. «Այս անգամ ասիկա ոսկորէս՝ ոսկոր, ու միսէս՝ միս է. ասիկա 11կին պիտի կոչուի, քանի որ 12մարդէն առնուեցաւ»։

24

Ատոր համար մարդը հայրն ու մայրը պիտի թողու, եւ իր կնոջ պիտի յարի, ու մէկ 13մարմին պիտի ըլլան։

25

Ադամ եւ իր կինը՝ երկուքն ալ մերկ էին, ու չէին ամչնար։1 Եբր.՝ զօրքը
2 Եբր.՝ Եհովա, այսինքն՝ Ա՛ն՝ որ է, կամ՝ Յաւիտենական
3 Կամ՝ աղբիւր
4 Կամ՝ փոշիէն
5 Եբր.՝ ադամ, այսինքն՝ հողէն առնուած
6 Եբր.՝ դուրս կ’ելլէր
7 Տեսակ մը անուշահոտ ռետին
8 Եբր.՝ մահով պիտի մեռնիս
9 Կամ՝ մարդը
10 Եբր.՝ կառուցանեց
11 Եբր.՝ իշա
12 Եբր.՝ իշ
13 Կամ՝ միս